Email server

Tạo dựng uy tín và hình ảnh với đối tác thông qua dịch vụ email chuyên nghiệp theo tên miền riêng dành cho doanh nghiệp.

cloud
cdn

Quản lý giám sát nhân viên

scale

Hỗ trợ di động

panel

Chống Spam, virus

issd

Tốc độ nhanh ổn định

Trải nghiệm ngay

Gói Email server

Start

15.000 đ/tháng
1 Email
NVME 5 Gb

SME

25.000 đ/tháng
5 Email
NVME 25 Gb

Group

35.000 đ/tháng
15 Email
NVME 75 Gb