Host là gì? Giải thích về Hosting cho người mới bắt đầu

Th6 9, 2021

Host là gì – là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính và được xác định bằng một loại định danh nào đó. Hãy tham khảo ngay thông tin về điều này trong bài viết sau của King Silo nhé!

1. Host là gì?

Network host (hay thường được gọi là host) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính và được xác định bằng một loại định danh nào đó. Hay nói cách khác, bất cứ một máy tính nào kết nối tới một mạng máy tính, có địa chỉ xác định thì máy tính đó được gọi là host.

host-la-gi 1

8 máy tính đều được gọi là host

Tất cả mọi host đều là node mạng (Network node) nhưng không phải tất cả node mạng được gọi là host.

Trong mạng máy tính sử dụng bộ giao thức TCP/IP, các host sẽ được định danh bằng địa chỉ IP. Đặc biệt trong chính giao thức TCP/IP chỉ rõ các host với nhau sẽ trao đổi với nhau ở tầng Transport trở lên, vì vậy tất cả các thiết bị trao đổi dữ liệu ở các tầng Transport và Application được gọi là host, còn các thiết bị trao đổi ở 2 tầng thấp còn lại là Internet và Link không được gọi là host.

Theo định nghĩa trên, một số routermodemswitchhub đều không được gọi là host mà chỉ được coi là node mạng (Network node).

Tuy nhiên hiện nay, nhiều router có thể trao đổi dữ liệu ở tầng Transport trở lên nên không chắc chắn được router có thể gọi là host hay không. Lưu ý rằng tất cả các thiết bị như routermodem theo định nghĩa đều là máy tính.

Host sẽ có tên gọi khác nhau tùy thuộc vào kiểu kết nói giữa các host với nhau. Với mô hình kết nối client-server, host sẽ được chia ra làm hai loại là client và server. Trong khi đó với mô hình peer-to-peer (P2P), các host sẽ được gọi là peer.

host-la-gi 2

Client, Server, Peer đều là host

Tất cả mọi server đều là host nhưng điều ngược lại không đúng, không phải tất cả host đều là server.

2. Hosting là gì

Nếu như có một dịch vụ nào đó được cung cấp trên một host, ta sẽ gọi dịch vụ đó được host. Mặt khác, bất cứ thứ gì cung cấp dịch vụ được gọi là server nên host đó lúc này chính là server. Vì vậy, host hay server có rất nhiều trường hợp được dùng tương đương nhau.

Để tránh việc nhầm lẫn về định nghĩa của host, nếu như host cung cấp dịch vụ nào đó, dịch vụ sẽ được nói rõ và dùng server thay vì host. Ví dụ một web host/web server là một host cung cấp dịch vụ về truy cập trang web, một mail host/mail server là một host cung cấp dịch vụ mail.

Mở rộng ra với định nghĩa các host cung cấp dịch vụ, chúng ta có thêm định nghĩa hosting. Hosting có nghĩa là “cung cấp việc host”. Các định nghĩa về hosting đầy đủ phải là hosting service, nhưng thông thường được viết tắt là hosting.

Ví dụ: Web hosting service (hay Web hosting) là một dịch vụ mà một tổ chức cung cấp tài nguyên của server (tổ chức này được gọi là hosting company, tạm gọi là B) cung cấp cho một tổ chức khác (tạm gọi là A) sử dụng tài nguyên đó làm host cho trang web của mình.

host-la-gi 3

Web hosting cung cấp host cho Web Server

Lúc này, sẽ có hai nhà cung cấp dịch vụ: B cung cấp dịch vụ web hosting cho A và A cung cấp dịch vụ web cho người dùng. Nói cách khác, B cung cấp tài nguyên để A chạy web server và A dùng Web server đó để cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Tóm lại để tránh nhầm lẫn, trong hai cách gọi web host/web server và mail host/mail server, thường thì web server và mail server sẽ được sử dụng nhiều hơn, còn web hosting, cloud hosting, email hosting sẽ dùng để chỉ những nhà cung cấp dịch vụ host.

Nếu như search “web host” trên google, các kết quả trả về đều là các kết quả của “web hosting”.

Trả lời